sty 232013
 

W ostatnich dniach zaszumiało na temat nowego rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej do ustawy Prawo Lotnicze. Szum podnosi się dopiero teraz, chociaż projekt został przekazany do konsultacji społecznych już w grudniu.

Po zapoznaniu się z treścią tego projektu mam do niego następujące uwagi przedstawione w załączniku do tego tekstu. Jednocześnie proszę całe środowisko związane z modelarstwem do zapoznania się z treścią i wnoszenia uwag do jutra, gdyż czas nagli. Odpowiedzi będą wysłane do Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz do Aeroklubu Polskiego.

Apeluję do wszystkich modelarzy o zgłaszanie uwag także indywidualnie na adres ULC: sekretariat@ulc.gov.pldjaworska@ulc.gov.pl, a także do p. Bonieckiego, Przewodniczącego Komisji Modelarskiej AP na adres boniecki@pro.onet.pl.

Bogusław

Projekt rozporządzenia

Uwagi do projektu rozporządzenia Prawo Lotnicze.pdf

Uwagi do projektu rozporządzenia Prawo Lotnicze.doc

29-01-2013. Dzisiaj dotarło do mnie pismo sygnowane przez …. w zasadzie przez nikogo, ale skierowane do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie konsultacji społecznych na temat w/w rozporządzenia. Pismo ma nadany nr dziennika, więc jest oficjalnym stanowiskiem Aeroklubu Polskiego w sprawie przedmiotowego rozporządzenia.

Trzeba z cała mocą podkreślić zaangażowanie w dokładne zapoznanie się z problemem dotyczące wszystkich aspektów tego rozporządzenia. Wszystkich oprócz modelarstwa. Autor tego pisma najwyraźniej ograniczył swoją interwencję do uprawianej przez siebie dziedziny modelarstwa – rakietek! Proponuje bowiem następujące zmiany w zapisach cyt.:

Załącznik nr 6 – Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 25 kg w tym modele latające i latawce
1. 1.3 – proponuje się dopisać pkt 1.4 w brzmieniu „Zwalnia się od obowiązku stosowania niniejszych przepisów podmioty używające bezzałogowych statków powietrznych, o których mowa w pkt. 1.1., wykonujących loty w ramach treningów, zawodów sportowych i pokazów, odbywających się zgodnie z przepisami sportowymi Kodeksu Sportowego FAI oraz regulaminami Aeroklubu Polskiego – na terenach lotnisk i lądowisk.”;

Ten punkt ma najszersze znaczenie. Wyróżnia bowiem modelarzy startujących „na lotniskach i lądowiskach” od reszty, startujących na górkach i innych miejscach doskonale się do tego nadających. Przez przypadek pod ten punkt oprócz rakietek kwalifikują się także starty w kategorii F3A, F3B, F3J, F3K i może jeszcze paru. na pewno odpadają wszystkie, które wymagają przestrzeni lub ukształtowania terenu. Zwracam uwagę, że mowa jest o terenie „nad lotniskiem i lądowiskiem”, lecz w otoczeniu lotniska to już nie…

2. 2.1 pkt 2 – proponuje się wprowadzenie dodatkowego rozróżnienia na bezzałogowe statki powietrzne (dalej: BSP) sterowane falami radiowymi i na BSP z autopilotem na pokładzie,

Ciekawe po co takie rozróżnienie, skoro w następnych punktach w ogóle się do tego nie odnoszą…

3. 4.1 pkt 2 – proponuje się dopisać wyrazy „z wyjątkiem modeli kosmicznych”

i wiadomo, o co chodzi…

Sprowadza się to chyba do stwierdzenia, „jak chcesz latać wyżej, to musisz przyjść na nasze lotnisko, zostać członkiem A.P. i kupić licencję FAI”. Czy coś pominąłem?
Poniżej omawiane pismo w całości. Szkoda, że Aeroklub Polski w osobie Komisji Modelarskiej nie słucha tych, za których powinna reprezentować…

Aeroklub Polski uwagi do zarzadzenia

1-02-2013. Dzisiaj otrzymałem zaproszenie na spotkanie konsultacyjne, dotyczące załącznika 6, które odbędzie się w siedzibie ULC w Warszawie w piątek, 8 lutego 2013 roku o godzinie 10. Mam nadzieję, że przekonamy urząd do zmiany stanowiska w sprawie nieszczęsnego punktu 4.1 tego dokumentu. Na spotkanie zaproszeni są też koledzy z ANT oraz Tomek Orlika. Do Warszawy ma zamiar z nami pojechać również dyrektor AJG Jacek Musiał.

A  co do pisma wystosowanego przez Aeroklub Polski to dostałem informację, że po naświetleniu sprawy przez dyrektorów aeroklubów regionalnych AP zmieniło stanowisko i wysłało sprostowanie do ULC, choć jego treść nie jest mi obecnie znana.

Spotkanie Uzgodnieniowe w ULC

08-02-2013. Dziś byliśmy na spotkaniu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Droga zajęła na 6 godzin. Niestety nie dysponujemy jeszcze połączeniem kolejowym, które pozwoliłoby przejechać te 480km w 3 godziny – ale się rozmarzyłem… Na spotkaniu były obecnych około 30 osób, m.in. Bartłomiej Panikowski, Arek Morawski, Tomasz Kosecki, Rafał Wiaderek i Ja. Oprócz nas na spotkaniu stawili się przedstawiciele Aeroklubu Polskiego z prezesem zarządu Włodzimierzem Skalikiem, przedstawiciele firm i instytucji, których działalność dotyka tego załącznika oraz modelarze z innych zakątków Polski. W brew naszym obawom ULC wcale ni chciał położyć łapy na modelarzach, wręcz przeciwnie. Wiceprezes urzędu dr Piotr Kasprzyk okazał się otwarty na wszelkie sugestie i o ile nie stały one w sprzeczności z innymi aktami prawnymi lub ogólnie pojętym bezpieczeństwem lotów, były one uwzględniane i razem redagowano treść omawianego załącznika.

Zaowocowało to kompromisem zadowalającym obie strony, bowiem niezatwierdzenie tego rozporządzenia mogłoby uziemić nas wszystkich. Uzgodniono, że załącznik dotyka tylko modeli do 25kg masy startowej. Została dodana definicja modelu, a z  treści załącznika zostały wyłączone statki powietrzne służące do prowadzenia działalności gospodarczej, statki autonomiczne oraz FPV. Treść uzgodnionych zmian zawarta jest poniżej. Najważniejsza dotyczy zasad wykonywania lotów. Otóż pilot ma latać w zasięgu widzialności wzrokowej (VLOS) pozwalającej na kontrolowanie lotu modelu. To ważne, gdyż granicą odległości jest możliwość kontrolowania modelu. Natomiast loty w strefie ATZ i w otoczeniu lotniska lub lądowiska będą mogły odbywać się za zgodą zarządzającego tym lotniskiem lub lądowiskiem. Będziemy mogli również latać modelami bez napędu nad terenami Parków Narodowych, o ile dostaniemy na to zgodę.

Jest to pierwszy krok w kierunku uregulowania ruch lotniczego modeli. Ponieważ wbrew obiegowym opiniom incydenty zdarzają się i są coraz częstsze, musimy dołożyć wszelkich starań, aby uświadomić wszystkim „lataczom”, jakie to ważne. Świadomość bowiem w znaczący sposób ograniczy ilość tych niebezpiecznych spotkań modeli i innych statków powietrznych. Życząc wszystkim udanych lotów będziemy czekali na ogłoszenie tego rozporządzenia.

Załącznik 6 do art 33 ust 2 i 4 – projekt po konsultacjach 8 lutego 2013 r.

2013-02-13 Podziękowania

Składam serdeczne podziękowania za wsparcie naszej sprawy dla:

Zarządu gminy Jeżów Sudecki,
Aeroklubu Jeleniogórskiego,

oraz

Marcina Gurtatowskiego z Jeżowa Sudeckiego,
Piotra Kwiatka z Krakowa
Radosława Krakowiaka z Dziwiszowa
Gerarda Owsiańskiego z Jeleniej Góry
Kamila Chipczyńskiego z Łomnicy

pozdrawiam,

Bogusław

[galleryview id=132]

Uwagi do projektu rozporządzenia – Prawo Lotnicze – post scriptum

  5 komentarzy do “Uwagi do projektu rozporządzenia – Prawo Lotnicze”

  1. Pracownicy ULC to batdzo przyjaźni i kompetentni ludzie. Spodziewałem się innego nastawienia i jadąc do Warszawy miałem mieszane uczucia. Udało się!!!

  2. Dzisiaj odbyliśmy spotkanie w sprawie w/w rozporządzenia w wójtem gminy Jeżów Sudecki, panem Edwardem Dudkiem. Obiecał na poruszyć sprawę u naszych lokalnych posłów. Na spotkaniu obecny był także dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego, pan Jacek Musiał, który nas poparł. Mam nadzieję, że to też będzie impuls do dalszego działania. Porozmawiajcie z posłami z Waszych rejonów i wymagajcie działania w tej sprawie! Dziękuję tez Marcinowi Gurtatowskiemu, który to spotkanie umożliwił.

  3. nic z tego nie rozumiem,a moje światełka do nieba ?.są nielegalne?

  4. Całkowicie zgadzam się z Waszymi uwagami dot.projektu rozporządzenia-Prawo Lotnicze.
    Pozdrowienia z Wrocławia POL1399 Władysław Bandoła

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest niemożliwe.