Przekaż 1% podatku modelarzom

 

Modelarstwo to drogi sport. O ile dla przyjemności można sobie poradzić z ograniczonym budżetem, to uprawianie modelarstwa zawodniczo wymaga nakładów. Również organizacja zawodów nie tylko dla zawodników, ale nawet dla dzieci wymaga tego samego, drogiego sprzętu .

Do czego zmierzamy.

Dzięki Waszym datkom chciałbym zebrać pieniądze na skompletowanie sprzętu niezbędnego do organizowania zawodów modelarskich w kategorii F3F, takie jak zegar do mierzenia czasu, wiatromierz, bramki, wskaźniki wiatru, tablica świetlna, stacja meteo. O ile stacja meteorologiczna jest do kupienia niemal wszędzie, to sprzęt pomiarowy jest specyficzny i wykonywany na zamówienie, a ponieważ serie są jednostkowe, to i cena odpowiednio wysoka. Mam nadzieję, że zebrane w ten sposób środki pozwolą na sfinalizowanie rozpoczętych już przez mnie inwestycji.

Jaka drogą kroczymy

Środki z 1% podatku zbieram za pośrednictwem Aeroklubu Polskiego. Jest on Organizacją Pożytku Publicznego o numerze KRS 0000122672. Aby pieniążki trafiły do nas należy odpowiednio wypełnić zeznanie podatkowe za rok 2017.

Co osiągnęliśmy

W poprzednim roku pieniążki zebrane z Waszych darowizn pozwoliły zakupić czujnik kierunku i siły wiatru Davis Vantage ProTM oraz pozwoliły na oprogramowanie zegara F3F do pomiaru w trakcie zawodów. Czujnik automatycznie będzie przekazywał informacje do zegara i w razie potrzeby poinformuje sędziego o możliwości powtórzenia przelotu zawodnika.

Czujnik Davis Vantage Pro
Prowizoryczne podłączenie czujnika i odczyt

Kwota podarowana nam w roku 2015, została przeznaczona w całości na zakup modułu zapowiedzi głosowej do zegara F3F. Moduł ten ma za zadanie podawanie niezbędnych informacji pilotowi, takich jak czas pozostały do zakończenia poszczególnych etapów biegu oraz wyniku. Choć środki zebrane nie są wystarczające, to prace nad modułem są zaawansowane i w tym roku zostaną sfinalizowane. Również w tym roku środki przeznaczone zostaną na dokończenie tej inwestycji. Jeżeli zebrana kwota przekroczy wartość „papugi” reszta środków zostanie przeznaczona na kolejny moduł.

Moduł zapowiedzi głosowej
Głośnik
 

Jak widać powyżej środki zebrane w 2016 roku pozwoliły zrealizować plany w całości. Teraz pozostaje do zrealizowania wykonanie tablicy świetlnej, na której wyświetlane będą wyniki zawodników. Zadanie jest dość skomplikowane, wymaga zaprojektowania i wykonania układu elektronicznego oraz obudowy, która zapewni ochronę przed zmiennymi warunkami pogodowymi (przede wszystkim przed wilgocią), jak również zapewni dobrą widoczność wyników na odległość 100m minimum. Czy to zadanie uda się zrealizować zależy od waszej hojności. Zapraszam więc do przekazania 1% modelarzom.

1% podatku krok po kroku

1. W odpowiedniej rubryce Swojego formularza podatkowego podaj numer KRS Aeroklubu Polskiego: 0000122672

Numery właściwych rubryk mogą różnić się, w zależności od rodzaju formularza jaki wypełniasz.

I tak dla:

  • PIT-28 – rubryki: 134-138 (Zobacz)
  • PIT-36 – rubryki: 325-329 (Zobacz)
  • PIT-36L – rubryki: 95-99 (Zobacz)
  • PIT-37 – rubryki: 137-141 (Zobacz)
  • PIT-38 – rubryki: 52-56 (Zobacz)
  • PIT-39 – rubryki: 48-52 (Zobacz)
  • PIT-OP – rubryki: 9-12 (Zobacz)
  • PIT-WZ – rubryki: 38-40 (Zobacz)

2.  W komórce „Wnioskowana kwota”, wpisz wg podanych w formularzu wskazówek obliczony 1% ze swojego podatku.

3.  W rubryce cel szczegółowy, wskaż cel, aby środki z 1% podatku trafiły do nas tj.

  • Licencjonowany Zawodnik w sporcie lotniczym Bogusław Gryszko (POL-6953)

Urząd Skarbowy, po otrzymaniu deklaracji uzupełnionych wg powyższych wskazówek,  przekaże na konto Aeroklubu Polskiego właściwe kwoty, do końca lipca 2018 roku, potrącając koszty przelewu. Szczegółowe dane o wpłatach zostaną przesłane do Biura Aeroklubu Polskiego przez Urząd Skarbowy do końca października 2018 roku. Biuro Aeroklubu Polskiego, po całkowitym rozliczeniu z Urzędem Skarbowym, co powinno nastąpić w IV kwartale 2018 roku, przekaże wskazanym beneficjentom wpłacone kwoty. Następnie opublikuje w Intranecie AP do wiadomości Członków AP szczegółowy raport z otrzymanych i przekazanych kwot.

Będę wdzięczny wszystkim darczyńcom za okazaną pomoc. Mam nadzieję, że już niedługo na organizowanych przez nas zawodach pojawi się tablica wyników.

Pamiętaj przekazanie 1% podatku nic Cię nie kosztuje.

Wypełnij PIT 2018 przez internet i przekaż 1% podatku modelarzom

Z góry dziękuję
Bogusław

[print-me]