mar 122012
 

Dzisiaj od kolegi Štefana Andogi ze Słowacji otrzymaliśmy zaproszenie na zawody w Dobšinie. Oto treść tego zaproszenia…

„Modelarski Klub 88 HAWKS Brzotín
Miasto Dobšiná
BIRCH, s.r.o Rožňava

HARMONOGRAM
Mistrzostwa Republiki Słowackiej – FAI F3F SERIA 2012
„XXII.ročník” Challenge Cup burmistrza Dobšiná „

Organizator: Stowarzyszenie Pilotów Słowackich
Organizator: MK 88 Brzotín Hawks.
Zawody organizowany są z dotacją Ministerstwa Edukacji
Numer zawodów: LE – S – 218
Data: 09-10 Czerwiec 2012
Miejsce: Dobšinský kopec, lokalizacja Gugel
Kategoria:
1. Sportowa FAI-F3F szybowce RC na zboczu
2. Wiekowa – seniorzy, juniorzy
Zasady: Oficjalne zasady F3F FAI z dodatkami do 2012 r.
Sędzia: inż. Milan T.Kącik
Kierownik: Mgr. Stephen Andoga – Clostermann
Honorowy Dyrektor: Mgr. Charles Miner, burmistrz Dobšiná
Sędzia: W.Rack, M.Toman, inż. M.Vápeník, R.Štrigner
Sport Komisja / Jury /: Ing.O.Styk, Ing.L.Virág, V.Šimo – Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany powołanych członków Komisji w przypadku ich nieobecności!
Depozyty: Seniorzy + Juniorzy, członkowie ZMOS 7,00 EUR, inne 12,00 EUR – płatne do 24.5.2012
Numer konta: 19457895/6500 Poštová banka, pobočka Rožňava.
ZW opisie podać Nazwisko skrót i numer zawodów orac własnej licencji np. ŠA2188801
Ocena: Pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej (minimalna liczba pilotów w kategorii-5)
Protesty: Zgodnie z zapisami kodeksu FAI B 18/1 na piśmie z kaucją 35 EUR
Dyskwalifikacja: FAI Model B 20
Zgłoszenia: Pisemne lub e-mail do 24.05.2012 na adres:
Mgr.Štefan Andoga,
Gemerská 361,
049 51 Brzotín
E-mail: ivan.kozedub@gmail.com
Zgłoszenie powinno zawierać: zobacz wzór poniżej. Telefonicznie nie przyjmujemy zapisów!
Zapisy w dniu zawodów również nie są akceptowane!

HARMONOGRAM:

sobota 09:06.2012
do 8:30 – Rejestracja na Dobšinský kopec,
8:30 – 9:30 – Sprawdzenie modeli, kontrola dokumentów
9:30 – 9:45 – Otwarcie zawodów, wytyczne konkursowe
9:45 – 19:00 – Loty konkursowe

niedziela 10.06.2012
9:00 – 15:00 – Loty konkursowe
15:00 – 15:30 – dużo. Wyniki
15:30 – 16:00 – Dekret. Wyniki

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i zgodnie z warunkami pogodowymi

Ważne: Jeżeli pilot nie zgłosi się w określonym czasie nie będzie leciał!
Posiłki: we własnym zakresie!
Zakwaterowanie: we własnym zakresie!

Opracowane przez: Mgr. Stephen Andoga, kierownik zawodów i prezes HAWKS

Wzór zgłoszenia:

„PRIHLÁŠKA

Imię i Nazwisko:
Adres:
Klub:
Licencja:
Modele:
Wpisowe wpłacone dnia (dowód wpłaty):
Telefon:
E-mail:

Podpis pilota:”

FAI KOD DO MODELI Lotnictwo / kod windzie FAI – zdaniami w /:

B.18.PROTESTY:

B.18.1. Wszystkie protesty muszą być składane na piśmie do dyrektora konkursu i związane są z zapłatą kaucji 35.00 EUR. Kaucja jest zwracana tylko wtedy, gdy protest jest zasadny.

B.20. Dyskwalifikacja:

20.1 Zdyskwalifikowani zostaną wszyscy uczestnicy, których modelnie odpowiada zasadom i regulacjom dotyczących kategorii F3F FAI.
20.2 Dyskwalifikacja po każdej akcji pilota, która jest w sprzeczności z ust. B.3.1 (zawodnik), B.3.2 (licencja sportowa) B.17 (przerabianie modeli i ich wykorzystanie podczas zawodów)
20.3 Jury natychmiast powiadamia zawodnika o przyczynie dyskwalifikacji

MK 88 Hawks wywoławcze wszystkich pilotów czytać w swoich własnych zasad procentowych / code pilotów linii lotniczych FAI / ZMOS Kodeksu Sportowego i lamówką.

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest niemożliwe.